top of page
Search
  • Writer's pictureAv.Onur Kıranşa

İnfaz Yasası Değişikliği Neler Getiriyor?

İNFAZ YASASI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR BİLGİLENDİRME


7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15 Nisan 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Öncelikle toplumda var olan bir yanlış anlaşılmanın önüne geçmek için şunu belirtmekte yarar var;

Bu yasa ile Türk Ceza Kanunu veya başka kanunlarda suç sayılan fillere dair bir af getirilmiyor. Toplam 70 maddeye yakın detaylı değişiklikler içeren bu yasa değişikliğine dair genel bir çerçeve çizmek gerekirse, bu kanun değişikliği ile ;

30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlarla sınırlı olmak ve ;

a-Kasten öldürme;

b-Üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ,

c-Sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama,

d-İşkence, eziyet suçu ,

e- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

f- özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar,

g- uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile,

h- Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere diğer suçlarda ceza infaz sürelerinde indirime gidilmiştir.


Örneğin ;

Önceden mahkeme huzurunda 3 yıl hapis cezasına mahkum olan (ve daha önce başka sabıkası olmayan ) bir kişi için ceza infaz süresi 2 yıl iken (oran olarak (2/3) oranında iken) bu süre 1,5 yıla (oran olarak (½) oranına) düşürülmüştür. (Mükerrer cezası olanlar ve örgütlü suçlar bakımından ise infaz oranı 3/4'ten, 2/3'e indirilmiştir.)

Ayrıca;

Bugünden itibaren bir kişinin için ceza infaz süresinin toplamının 3 yılın altında olması halinde verilen cezalar doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilecektir, başka bir deyişle bu kişiler doğrudan hapishaneye değil açık cezaevine girecektir.

Son olarak;

Önceden mahkeme huzurunda 1 yıl veya altında bir süre ile ceza alan kişiler denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulup, (diğer şartları da sağlıyorlar ise) devletin denetimine girip ancak hiç cezaevine girmezken artık bu süre de 3 yıla çıkartılmıştır. Başka bir deyişle; bir kişinin 3 yıl veya altında bir süre ceza alması veya cezaevinde kalan süresinin 3 yılın altında olması halinde (yasadaki diğer şartlar da mevcut ise) artık bu kişinin hiç cezaevine girmemesi veya cezaevinde ise denetimli serbestlik hükümlerine göre derhal tahliye edilmesi gerekecektir.


Bu kapsamda, 15.04.2020 tarihinden itibaren ülkemizde 105 bin hükümlünün bu yasadan yararlanması beklenmektedir. Buna göre ; 45.000 kişi doğrudan tahliye olacak, 45.000 kişi açık cezaevinden izne gönderilecek (Coronavirus salgını sebebi ile) , kapalı cezaevindeki 15.000 kişi ise açık cezaevine geçirilecek ve şartları sağlayanlar denetimli serbestlik hükümlerine tabi tutulacaktır.33 views0 comments

Comments


bottom of page